Doelgroepen zorgverlening

Wij hebben op deze projectplaats twee verschillende doelgroepen: jongeren (onder 18 jaar, dus jeugdhulpverlening) en (jong)volwassenen (18-99 jaar) (WMO)

Jeugdhulpverlening

Bij de jeugdhulpverlening gaat het om jongeren die ernstige problemen ervaren op één of meerdere van de volgende vier leefgebieden:

  1. De persoonlijke ontwikkeling
  2. De gezinssituatie: ernstige conflicten in de thuissituatie; het gezin treedt niet op als een adequaat functionerend gezinssysteem voor de jongere
  3. De school/werksituatie: bijvoorbeeld gedragsproblemen, uitval, leerproblemen
  4. De vrijetijdssituatie: zoals geen (adequate) vrijetijdsbesteding, ‘verkeerde’ vrienden.

De jongeren hebben de motivatie om dit traject te volgen en willen zich daarom inzetten om een radicale verandering te bereiken. Zij zijn ervan doordrongen dat dit voor hen een van de laatste kansen is om uit de narigheid te komen. Indien gewenst kunnen ouders van deze jongeren door ons (of door de instelling van waaruit de jongere geplaatst wordt) worden betrokken bij het hele proces.

Zorgverlening aan (jong)volwassenen (18-99 jaar)

Tegenwoordig zijn veel (jong)volwassenen niet meer opgewassen tegen alle eisen die het leven van hen lijkt te vragen. Men wil graag meedoen met alle trends, een baan en/of studie volbrengen. Daarnaast is het moeilijk de druk van de sociale media te weerstaan. Steeds meer mensen krijgen te maken met een burn-out, voelen zich depressief en weten hier niet uit te komen. Of zij vervallen steeds opnieuw in hetzelfde patroon en kunnen dit niet doorbreken. Deze mensen kunnen op onze zorglocatie voor een kortere of langere periode een begeleiding krijgen bij het “leren leven vanuit de basis” en daarna de grip op hun leven weer terugpakken.