Onze visie

Holistische visie als uitgangspunt

Om als mens authentiek te zijn, is een holistische benadering het uitgangspunt. Voor ons betekent holisme een manier van leven waarbij je jezelf ziet als onderdeel van een groter geheel. En als je op die manier naar jezelf kijkt, handel je als vanzelf met meer respect voor mens, dier en natuur. De bewustwording en transformatie van fysieke, mentale, emotionele, spirituele en energetische blokkades is de basis van het heel en authentiek worden. Wat is een holistische visie?

In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien. De lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij beïnvloeden elkaar wederzijds. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden.

Verbinding en eenheid

De holistische benadering geeft een cyclisch proces gericht op gedragsverandering vanuit een intrinsieke motivatie van de mens. Er kan verder nog onderscheid gemaakt worden tussen recreatief, vormend en therapeutisch ervarend leren. Daarbij zijn de verschillende vormen respectievelijk steeds intensiever. Verbinding en leven vanuit een gevoel van eenheid, in plaats van individualisme en ratio staan hierin centraal.

Ook in de gezondheidszorg wordt steeds vaker gewerkt vanuit een holistische visie. De geest en het lichaam zijn simpelweg niet van elkaar te scheiden. Dat besef dringt steeds meer door in de reguliere gezondheidszorg. Zo zijn er al talrijke psychologen die werken vanuit een holistische benadering.

Lichaam, emoties en gedachten werken met elkaar samen, en ieder mens is heel en compleet!