Informatie over Stichting Jera

Op deze pagina vind je wat meer achtergrondinformatie over Stichting Jera; met name informatie over doel, projecten, projectlocatie, beleidsplan, en onze visie zoals die in de statuten van de stichting te vinden zijn.

Doel

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen en mogelijk maken van kort- en langdurige projecten en activiteiten ten behoeve van (jong)volwassenen. Dit om de uitgangspositie in de samenleving of hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De stichting zal zich inzetten om de continuïteit te waarborgen van de projecten die op de locatie geboden worden, afhankelijk van de hulpvraag van de bezoeker(s).

Beleidsplan/kwaliteitsplan

• Lange termijn

De stichting zal zich voortdurend beraden op het leveren van diensten en producten die aansluiten bij de altijd in beweging zijnde maatschappelijke situatie van de doelgroep waarmee zij werkt, de wereld staat immers niet stil.

• Korte termijn

De stichting neemt steeds de actuele situatie in ogenschouw om te kunnen bepalen of het aanbod, gelet op doelgroep, aangepast dient te worden. Dit doen we door dagelijks te reflecteren, wat gaat goed en wat gaat beter. Ook vragen we onze bezoekers om aan het eind van hun verblijf een review te schrijven.

• Strategie

Om dit alles te realiseren zijn bijdragen van fondsen en maatschappelijke waardering onontbeerlijk. Onze strategie is erop gericht fondsen te werven en instanties op de hoogte te stellen van onze kennis en kunde. Een verblijf op onze Herstelhoeve zou een welkome aanvulling kunnen zijn op de reeds bekende zorgverlening in Nederland.

Visie

In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. … De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden. Vanuit deze visie wordt ondersteuning afgestemd op de behoefte van de bezoeker en op een eventueel reeds opgesteld behandelplan.

Werkzaamheden van het bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Stichting Jera logo
Stichting Jera

Jera – Oogst, 12 maanden, volledige cyclus
Jera betekent jaar en duidt daarmee op de universele
cyclische beweging die in alles aanwezig is.
Over het algemeen wordt deze Rune als positief beschouwd.
Je zaait, je verzorgt het zaad op de juiste manier.
Je laat het groeien en dan komt er een tijd van oogsten.
Alles heeft zijn tijd nodig, probeer de dingen niet te overhaasten.
Maar wanneer je de juiste handelingen hebt verricht, is het resultaat zeker.
Jera wil je aanmoedigen om door te zetten,
maar vertelt je ook dat je soms tot het juiste moment
moet wachten en geduld moet hebben.

Jera doet naar zijn vorm denken aan het Chinese Yin/Yang teken.
Jera is de Rune van de hoop en belichaamt het idee dat er
morgen weer een dag is. Niets staat stil, er is altijd een
betere toekomst mogelijk.